Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Gemeenschap Shalom

Pater Aristoteles gaat ons verlaten

Pater AristotelesDe afgelopen tijd heeft het Aartsbisdom Utrecht met de hulp van deskundigen alle juridische mogelijkheden onderzocht om een verblijf- en werkvergunning te krijgen voor de leden van Shalom in onze parochie.

Gezien de huidige wetgeving en omstandigheden hebben de internationale leiding van Shalom en het Aartsbisdom Utrecht tot hun grote spijt moeten besluiten dat de missie van Shalom in Nederland niet voortgezet kan worden. Dat betekent dat nu ook pater Aristoteles terugkeert naar Brazilië.

De gemeenschap Shalom, het Aartsbisdom Utrecht en de parochie Zalige Titus Brandsma betreuren dit ten zeerste. Wij zijn pater Aristoteles en de andere leden van Shalom zeer dankbaar voor hun inzet, en voor het geloof en de vreugde die zij gebracht hebben.

Nu de andere leden van Shalom, zoals eerder aangekondigd, al vertrokken zijn, rest ons nog afscheid te nemen van pater Aristoteles, die eind deze maand zal vertrekken. Pater Aristoteles zal afscheid van ons nemen tijdens de Eucharistieviering op de vooravond van het Hoogfeest van Maria Boodschap, die wordt gevierd op vrijdagavond 24 maart om 19.00 uur te Renkum, waarna gelegenheid is hem te groeten.

Wij wensen hem en Shalom alle goeds en Gods zegen toe.

Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor Henri ten Have

 

In januari 2013 is pater Aristóteles samen met vier andere leden van de gemeenschap Shalom op verzoek van kardinaal Eijk vanuit Brazilië naar Nederland gekomen. Zij gingen wonen in de pastorie van Renkum. Intussen wonen en werken ze hier met veel plezier en maakt pater Aristóteles deel uit van ons pastoraal team.
Maar niemand had kunnen voorzien dat een jaar na hun aankomst de Nederlandse wetgeving rondom immigratie ingrijpend zou wijzigen. Hoewel ze volledig zijn ingeburgerd is het daardoor nu (4 jaar later!) opeens niet meer mogelijk de verblijfsvergunning te verlengen van Samuel, Dora en Amanda van de gemeenschap Shalom. Danielle was al eerder teruggekeerd, want volgens afspraak zou zij maar 3 jaar blijven. Uiteraard is tegen deze uitspraak, mede vanuit het Aartsbisdom, door diverse juristen actie ondernomen, maar het blijkt helaas niet mogelijk deze situatie op korte termijn te veranderen.Overigens zijn er voor pater Aristóteles geen problemen, omdat hij werkt vanuit het Aartsbisdom. Hij kan hier gewoon blijven wonen en werken. Maar dit alles betekent wel dat zijn huisgenoten eind februari terug naar Brazilië moesten gaan. Wij hopen er op dat er spoedig alsnog juridische mogelijkheden gevonden worden waardoor zij weer snel weer terug naar Renkum kunnen komen, maar daarover is op dit moment helaas nog veel onzeker.

Shalomgroep

 

Aristoteles Alencar de Oliveira (priester),

Samuel Souza da Luz,

Dorothea  Rodrigues de Souza Lima,

Amanda Fernandes Praseres en

Danielle Monteiro de Lima.

 

Dorpsstraat 1A
6871 AA Renkum
Tel. 0317 356724

nederland@comshalom.org