Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Locatieraad
l
ocatieraad@mariavanrenkum.nl

Banknummers
Locatieraad, Rabobank:
   NL75RABO0156385791
t.n.v. R.K.parochie Z Titus Brandsma te Renkum

Kerkbijdrage, Rabobank: NL64RABO0355004062
t.n.v. R.K.parochie Z Titus Brandsma  te Renkum

Voorzitter:
Albert Schrasser
(0317) 357771 / (06) 30525178
a.schrasser@gmail.com

 

Secretaris:

Tosca van den Broeke
Tel. 0317-840250

broeketgm@gmail.com

 

Pastoraat:
Marijke van Silfhout  
Tel. 0317-314987 
marijkealkema@planet.nl

 

Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen:

Alex Waaijenberg                                  

Tel. 0317-350608

a.waaijenberg@hotmail.com