Apostel Simon Zeloot en Judas Thaddeüs 

 

 

7e raam van links op het priesterkoor

Simon Zeloot

Judas Thaddeüs

 

 

  

Apostel Simon
De apostel is afgebeeld met een zaag in zijn linkerhand, het attribuut waarmee zijn lichaam volgens de overlevering doormidden zou zijn gezaagd. In zijn rechterhand draagt hij een schriftrol, het teken van zijn leeropdracht.

Verering
Kerkelijke feestdag: 28 oktober.

Samen zijn Simon en Judas beschermheiligen van de Duitse stad Goslar.
Daarnaast is Simon patroon de Duitse landstreek Thüringen, alsmede van de steden Keulen, Magdeburg; van houthakkers en houtzagers; van schilders, ververs, wevers, leerlooiers en leerbewerkers.


 

Apostel Judas Thaddeüs
De apostel is afgebeeld met een knots (martelwerktuig). Zijn hoofd is opvallend naar beneden gericht.

Verering
Kerkelijke feestdag: 28 oktober.