Apostel Andreas en Jacobus sr ('Meerdere')

 

 

6e raam van links op het priesterkoor

Andreas

Jacobus sr ('Meerdere')

 

 

  

Apostel Andreas   
(Grieks: de mannelijke, de moedige)
De apostel is afgebeeld met het naar hem genoemde andreaskruis, een gaffelkruis in de vorm van een X.

 Verering
Kerkelijke feestdag: 30 november. (Deze dag is tevens een merkeldag)

Hij is de beschermheilige van Rusland en Schotland, de schutspatroon van de vissers , de vishandelaars, de touwslagers. de zangers, de spinsters, de zeilers en de metselaars. Hij wordt aangeroepen tegen jicht, nekstijfheid, krampen en de rode loop en verder voor huwelijksgeluk en kinderzegen.

 

Apostel Jacobus sr ('Meerdere')
De apostel is afgebeeld met in zijn rechterhand een pelgrimsstaf, een attribuut dat verwijst naar het in het Noord Westen van Spanje gelegen pelgrimsoord Santiago de Compostela.

Verering
Kerkelijke feestdag: 25 juli.

In de crypte van de Kathedraal van de pelgrimsstad Santiago de Compostela komen jaarlijks duizenden pelgrims uit de hele wereld om hem te vereren.

 Hij is de schutspatroon van de pelgrims, reizigers, de soldaten, ruiters en krijgers, de arbeiders, de lastendragers, de hoedenmakers, de bont- en pelswerkers, de kousenmakers, de bewakers, de (ketting)smeden, de apothekers en drogisten, de dierenartsen en de pelgrims en tegen de reuma en de artritis en voor goed weer en de groei van appels en veldvruchten.