Apostel Paulus en MatteŁs

 

 

5e raam van links op het priesterkoor

Paulus

MatteŁs

 

 

 

Apostel Paulus
De apostel is afgebeeld met een zwaard in de rechter- en een geopend boek in de linkerhand. Ook het kalende voorhoofd met lange haren en baard is kenmerkend voor een beeltenis van deze heilige.

 Verering
Op 25 januari wordt de bekering van de H. Paulus herdacht en op 29 juni zijn marteldood. Deze dag wordt "Petrus en Paulusdag" genoemd omdat dan de marteldood van beide apostelen wordt herdacht.

 

 

MatteŁs
De apostel is afgebeeld met hellebaard (zijn martelwerktuig)

Verering
Zijn feestdag is op 21 september.

Hij is de patroon van de boekhouders, bankiers, douanebeambten, geldwisselaars, veiligheidsbeambten en beursmakelaars en van de stad Salerno hij wordt aangeroepen tegen drankzucht.