Apostel Filippus en BartolomeŘs

 

 

2e raam van links op het priesterkoor

Filippus

Bartolomeus

 

 

 

Apostel Philippus
De apostel is afgebeeld met in zijn rechterhand een (Romeins) kruis (kruisstaf).

Verering
Kerkelijke feestdag: 3 mei.
Hij is de patroon van de hoedenmakers, marktkramers en pasteibakkers. Daarnaast is hij beschermheilige van banketbakkers, lakenvollers en winkeliers.

 

Apostel BartholomeŘs
De apostel is afgebeeld met een mes in de hand, samen met zijn afgestroopte huid die over zijn arm geplooid is.

Verering
Kerkelijke feestdag: 24 augustus (Griekse kerk: 11 juni)

Leerlooiers, slagers en huidhandelaars vereren hem als schutspatroon. Ook de wijngaardeniers roepen hem aan. En verder van de bergbewoners, de landbouwers, de herders, de lederarbeiders en zadelmakers, de schoenmakers, de kleermakers, de bakkers, de metselaars, de boekbinders, de olie- en kaashandelaars (in Florence). Hij wordt aangeroepen tegen zenuw- en huidziekten en tegen krampen.