De Heilige Drie-eenheid

 

 

4e raam van links op het priesterkoor

 Geprezen zij de allerheiligste Drie-eenheid

 

 

 

De leer van de drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het Hoogfeest van De Heilige Drie-eenheid, soms ook Drievuldigheid genoemd, wordt gevierd op de eerste zondag na Pinksteren. Nadat we met Pasen de Verrijzenis van Christus hebben gevierd en met Pinksteren het neerdalen van de Heilige Geest, is dit feest het hoogtepunt waarin alle Drie in de ene God gevierd wordt.