Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

 

Het Noveengebed: 
                 Gedenk, O Zoete Lieve
                 Vrouwe van Renkum, uw
                 onuitsprekelijke macht op
                 het aanbiddelijk Hart van
                 uw goddelijke Zoon, en
                 verleen ons, zo smeken
                 wij u, de gunsten die wij
                 u verzoeken.......... : neem

                 onze gebeden welwillend

                 aan en gewaardig u, ze te
                 verhoren. Door dezelfde
                 Jezus Christus onze Heer.
                 Amen.
                 Onze Lieve Vrouw van
                 Renkum, bid voor ons.
                 Moeder van Toevlucht,
                 bid voor ons. 
  

 

 

 

Als u lid wil worden van de gebedskring, klik hier voor inschrijfformulier.

 

Of gebruik onderstaand inschrijfformulier voor de gebedskring.