Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum

Inlegvel TitusBreed November/december  2018

 Deze keer een dikker exemplaar van het inlegvel. Er waren zoveel grote artikelen en die konden niet in de TitusBreed geplaatst worden wegens ruimtegebrek. Wij willen u deze mooie artikelen niet onthouden, vandaar deze grotere uitgave.

 Doelstellingen tweede collectes:

4 november: zondag voor de Oecumene

De collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene die door middel van publicaties, dienstverlening en vorming de oecumenische samenwerking bevordert. Ze wil daarmee steun geven aan de inzet van christenen en kerken voor het herstel van de eenheid van de Kerk én aan de vele vormen van samenwerking die al tussen christenen uit verschillende tradities op cultureel en maatschappelijk gebied bestaan.

11 november: Caritas Renkum

Caritas helpt mensen uit de Parochie in Renkum die materieel ondersteund moeten worden. Met Kerst zorgt Caritas er voor dat 160 ouderen uit de Parochie in Renkum en Heelsum die daar behoefte aan hebben een attentie krijgen.

18 november: Nationale jongeren collecte

De Nationale Jongerencollecte is belangrijk voor de toekomst van het jongerenwerk. Het doel is om de mensen binnen de Kerk te vragen om een financiële bijdrage te leveren aan het katholiek jongerenwerk. Het jongerenwerk verbindt jongeren met elkaar en brengt het Katholiek geloof binnen hun eigen leefwereld.

25 november: Hospice Wageningen Renkum

Het hospice Wageningen Renkum biedt zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. In een huiselijke omgeving is het mogelijk om samen met familie en vrienden in alle rust afscheid te nemen van het leven. Voor de gasten is er alle tijd en individuele aandacht. Een helpende hand, een luisterend oor, dat zijn de kenmerken die de zorg in ons hospice bijzonder maken.

2 december tot 23 december: Bisschoppelijke adventsaktie

Vandaag is de collecte voor de Bisschoppelijke Adventsaktie, die vanuit het Bisdom Utrecht wordt georganiseerd.

 Van het gemengd koor

We zitten midden in de Herfstvakantie als ik dit stukje schrijf voor de TitusBreed. Gezien het weer, zou je dat niet denken, met die hoge temperaturen nog steeds. Maar we zien wel de mooie herfstkleuren en de

vele paddenstoelen in het bos, en ook de blaadjes beginnen nu snel te vallen.

Het is nu al weer 2 maanden geleden dat wij met ons koor een dagje op reis gingen. Toch ligt het nog vers in ons geheugen. Met een groep van 28 mensen hebben we een mooie dag gehad. Een leuke rondrit met de bus, een heerlijk diner in Scherpenzeel en een mooie boottocht over de Vecht. Om 18.30 uur waren we weer moe maar voldaan op het kerkplein terug. Het was een zeer geslaagd kooruitje!

Maar zoals het gaat in het leven, er zijn goede tijden maar ook hele slechte tijden.

Ons koorlid Jozien en haar man Rik konden wegens ziekte van Rik helaas niet mee met het reisje. Maar wat niemand had verwacht, Rik is na een zeer kort maar heftig ziekbed een week later al overleden. We waren allemaal zeer geschokt door dit droevige nieuws. Een enorme klap voor Jozien en haar familie. Rik was enorm betrokken bij ons koor. Hij stond altijd klaar om te helpen bij klusjes en activiteiten. We zullen onze vaste “barman” bij ons jaarlijkse Caeciliafeest en onze barbecue enorm missen. We wensen Jozien en Maykel, Brenda en Siem, heel veel sterkte en kracht toe om met dit grote verlies om te kunnen gaan.

Wij zijn inmiddels toch weer aan de slag gegaan om het Caeciliafeest op 18 november te regelen.

Verder ziet u ons weer regelmatig in de vieringen op zondag, waar we ook de mensen uit Heelsum mogen verwelkomen. Wij hopen natuurlijk dat u van onze zang zult genieten. En hebt u zin om met ons mee te zingen, dan bent u van harte welkom! We repeteren iedere donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur met tussendoor een gezellige koffiepauze.

Kom gerust eens meedoen. Er is nog voldoende plaats bij de dames en zeker bij de heren! Ook geïnteresseerde Renkummers zijn natuurlijk van harte welkom.

Graag tot ziens!

Christa Wernand.                           Gemengd koor “St. Caecilia”

 Terugblik op Bedevaarten naar Renkum in 2018

Het bedevaartseizoen 2018 is zo goed als afgelopen. Er komen nog wel bedevaartgangers maar geen grote groepen meer.  Het is goed om dan

even terug te kijken op het jaar 2018.

15 April 2018    De eerste bedevaart van dit jaar was de Bloesembedevaart. Met meer dan 100 volwassenen en ruim 55 kinderen was deze goed bezocht. Na een korte viering in de kerk, vertelde pastoor Henri ten Have tijdens de processie in het park Rosarium Mariae  in het kort de  geschiedenis van de 20 Staties.  Daarna konden de kinderen een quiz oplossen met 3 leuke prijzen.  Eén van de kinderen zei: volgend jaar kom ik weer hoor. Ook volwassenen vonden het een geslaagde viering.

2 Mei 2018    De tweede bedevaart. Het betrof een bedevaartsgroep uit Amsterdam, bestaande uit ca. 20 personen, waaronder een aantal priesters. Na ontvangst met koffie was er een H. Mis in de kerk. Daarna trok de groep het park in. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn in de pastorie. Allen vonden het een zeer geslaagde dag en spraken hun dank uit voor het werk van de vrijwilligers.

12 Mei 2018   was er een bedevaartsgroep uit Eindhoven op bezoek, bestaande uit ca 45 personen. Hun programma bestond uit een viering in de kerk, een rondleiding door het park Rosarium Mariae en ontmoeting in de Pastorie.

26 Mei 2018     Het Nederlands Genootschap van St. Jacob kwam op bedevaart naar Renkum. De groep was een pelgrimsgroep van Santiago de Compostella en bestond uit ruim 40 personen. Een deel stapte in Wolfheze om 9.00 uur uit de trein en liep vervolgens naar Renkum. De rest kwam per auto. Hun programma bestond uit ontvangst met koffie, een rondleiding door de kerk (met een korte bezinning) en het park Rosarium Mariae, met daarna ontmoeting in de Pastorie.

29 Mei 2018        De Maria/ziekenbedevaart vond dit jaar voor de 62e  keer plaats. Voor de organisatoren is het altijd weer afwachten hoeveel mensen er zullen komen, hebben wij onze voorbereidende werkzaamheden goed gedaan, etc.?  Dit jaar waren er gemiddeld over de gehele dag ruim 100 personen aanwezig, waarvan de meesten uit onze parochie, maar toch ook mensen van  buiten, zelfs uit Duitsland.

Het programma bestond in grote lijnen uit een Eucharistieviering, de Mariahulde en het Lof. Ook was er volop aandacht aan een ‘natje en droogje’ voor de mensen. Vooral het eerste was nodig want het was die dag erg warm. De aanwezigen waren vol lof over de dag. Men vond de  Eucharistieviering, de Mariahulde en het Lof heel mooi. Veel zieken/ouderen waren emotioneel geraakt door de bloemhulde door de kinderen, waarbij ze ook een bloemetje kregen aangereikt.

Rond 16.00 uur was het afgelopen en moest de kerk weer worden schoongemaakt. Voor het creëren van goede zit- en ligmogelijkheden voor

zieken/ouderen waren 18 banken uit de kerk gehaald en buiten onder een dekkleed geplaatst. Onder dreigend onweer moesten deze weer naar binnen. Maar we hadden geluk. Pastoor Henri ten Have stroopte zijn mouwen op en met behulp van een aantal vrijwilligers reden we de laatste bank de kerk binnen voor dat een hevige regenbui losbarstte. Daarna hebben we nog wat gedronken op de goede afloop en de geslaagde dag, onder dankzegging aan de vele vrijwilligers.

10 Juni 2018      De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is op  bedevaart naar Renkum. Zij hadden een lunch om 13.00 uur en daarna een eigen programma. Na afloop gaven de deelnemers aan dat ze het een prachtige bedevaart hadden gevonden en brachten hun dank uit voor de goede verzorging.  

15 Augustus 2018      is er een bedevaartsgroep uit Breukelen op bezoek geweest. Deze groep bestond  uit ongeveer 50 personen, inclusief een pastoraal werker. Zij kwamen met een grote bus. Het programma bestond uit ontvangst met koffie in de Pastorie. Daarna volgde er een gebedstocht van ruim één uur door het park Rosarium Mariae. Op verzoek waren bij elke groep van de kapelletjes banken geplaatst. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.  Daarna was er in de Pastorie tijd voor de lunch. De groep had haar eigen broodjes meegenomen.

 Na de lunch volgde een rondleiding door de bedevaartkerk. Leny Lotgerink gaf een toelichting over het Mariabeeld uit 1350, haar omzwervingen na de Reformatie en de terugkeer naar Renkum in 1928. Daarna volgde er nog een viering met gebed en gezang, met mooi orgelspel, en toepasselijke predicatie door de pastoraal werker. Na afloop waren de mensen zeer enthousiast. Ook de dag erna kwamen nog dankbare reacties binnen           

15 Augustus 2018        Zoals  gebruikelijk op Maria ten Hemelopneming, was er om 19.00 uur een Eucharistieviering met Pater Frans Bomers als voorganger en ons Caeciliakoor in een goed gevulde kerk. Aansluitend was er daarna een lichtprocessie in het park Rosarium Mariae. Bij het vallen van de duisternis trok een lange groep mensen met brandende kaarsen door het park. Dat was een fraai gezicht. Daarna was er ontmoeting in de Pastorie.    

15 september 2018      is er  een bedevaartsgroep uit de parochie Gerardus Majella in Utrecht op bezoek geweest. De groep (bestaande uit ongeveer 50 personen) werd begeleid door 7 broeders van Sint Jan en er waren 2 priesters bij. De groep arriveerde om ongeveer 10.30 uur. Voor hun ontvangst stond een kop koffie met een gebakje gereed. Na de koffie vertrok de groep naar de kerk. Leny Lotgerink gaf een toelichting over het

Mariabeeld uit 1350, haar omzwervingen na de Reformatie en de terugkeer naar Renkum in 1928. Daarna was er een Eucharistieviering, waarbij de 2 priesters voor gingen. Na de lunch ging men in processie door het park Rosarium Mariae. Op verzoek waren bij elke groep van de kapelletjes banken geplaatst. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. De bedevaartgangers hebben na afloop de banken weer keurig in de kerk gezet!

Uit reacties bleek dat de mensen vonden dat de dag ontzettend goed verzorgd was; het was echt een feest rond Maria van Renkum. Ze vonden het een Bedevaart om niet te vergeten. Het was heel bijzonder hoe deze mensen hiervan genoten hebben en met Maria weer verder kunnen met hun problemen op hun levensweg. Gezegd werd dat Maria van Renkum nooit mag verdwijnen.

23 september 2018           is de Gelderse bedevaart geweest. Het was op deze zondag slecht weer; het regende de hele dag (kunnen we ons nauwelijks voorstellen in 2018). Toch waren er nog ruim 70 deelnemers, Van heinde en verre kwamen de bedevaartgangers. Het gebeuren was extra feestelijk vanwege de viering van het 90-jarig jubileum van de terugkeer (na 350 jaar afwezigheid) van het beroemde Mariabeeld. Dit jaar werd stilgestaan bij de nauwe historische banden tussen de Betuwse parochies en het bedevaartsoord. Om die reden was de parochie H Maria Magdalena uit de Betuwe speciaal uitgenodigd. In de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw kwamen vele pelgrims via het pontje onder de naam ‘de Betuwsche bloesemprocessie’ regelmatig naar Renkum om Onze Lieve Vrouw een bezoek te brengen en te bidden voor de Betuwe. Dit jaar zou de historische overtocht ook gemaakt worden, maar vanwege het slechte weer kon het pontje onverwachts helaas niet varen.  

Om 14.00 uur startte de processie. De van oudsher bekende Marialiederen werden door de aanwezigen uit volle borst meegezongen. Pater F. Vergeer opende met het rozenkransgebed. Na een welkomstwoord kreeg mw. L. Lotgerink het woord over de historie van het bedevaartsoord en het beeld van Maria van Renkum. Daarna was de plechtige Eucharistieviering met hoofcelebrant pastor Victor Bulthuis van de parochie H. Maria Magdalena uit de Betuwe. geassisteerd door pater F. Vergeer en pater A. Linsen. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de leden van het Projectkoor uit Elst o.l.v. dirigent D. Elings uit Elst en organist M-J. Dongelmans uit Ewijk. De soliste mw.  E. Lieshout uit Huissen zong het “ Ave Maria” van Schubert. Na de Eucharistieviering was er de mogelijkheid voor deelname aan een kort plechtig Lof met een Mariameditatie (door pastor Bulthuis). 

Na afloop was er in de pastorie nog een gezellige ontmoeting met koffie en thee en snacks verzorgd door mw. M. de Wit.  Vanwege het 90 jarig jubileum was er nog ook een verrassing. Een echte troubadour, de bekende gemeentedichter Sander Essers droeg zingend onder begeleiding van zijn gitaar een aantal coupletten uit een historische ballade op. De mensen stelden dat zeer op prijs.  Het was een mooie afsluiting van een gezegende en genadevolle bedevaart. Menigeen zei met een blij gevoel weer naar huis te gaan.

Door het jaar heen.   Omdat de kerk iedere dag van 8.00 uur tot 17.00 uur open is, zijn er naast deze groepsbedevaarten dagelijks ook mensen die de kerk en het park even komen binnenlopen, een kaarsje op steken, mediteren of gewoon even gaan zitten.

 Ter herinnering aan Rik Diepenveen, beheerder van de Mariahof te Renkum.

Op 5 september hebben we na een kortstondig en heftig ziekbed afscheid moeten nemen van een bijzonder mens, Rik Diepenveen. Hij was vanaf 2004 drie ochtenden in de week werkzaam op onze begraafplaats. Niets was hem teveel. Gras maaien, snoeien van hagen, het verwijderen van onkruid, Rik wist een oplossing. Samen met anderen hebben we van de Mariahof een echte hof gemaakt en veel tot stand gebracht: twee urnenmuren, een herinneringszuil voor de vergeten kinderen, er een natuurlijk kerkhof van gemaakt. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze vrijwilligers, die zonder Rik het vele werk niet meer zagen zitten. Heel jammer, daar er op zo’n groot project als een begraafplaats toch veel werk is. Wij doen dan ook als gemeenschap een zeer dringend beroep op nieuwe vrijwilligers. Al het werk ,wat Rik met zijn medewerkers heeft verricht mag niet verloren gaan. Bij de crematie zijn heel wat bemoedigende woorden gesproken en we wensen Josien, Maykel, Brenda en Siem heel veel sterkte toe. We zullen Rik altijd blijven herinneren als een bijzonder mens.

Werkgroep Mariahof

 Het park Rosarium Mariae

Het park heeft flink geleden van de droogte deze zomer.  Ondanks dat we wekelijks  water hebben gegeven zijn er toch een aantal struiken doodgegaan. Over een paar weken wordt definitief duidelijk  hoeveel struiken het

niet gehaald hebben. Ook heeft de buxusmot flink huis gehouden. Het is vervelend, maar overkomelijk.    

In september zijn de vijf Glorievolle geheimen in keramiek - die hingen in de laatste groep kapelletjes - vervangen door iconen. Bij nader inzien bleek dat ook de kapelletjes flink hebben geleden van de felle zon. Alle 20 kapelletjes zijn de afgelopen weken schoongemaakt en geschilderd (hulde aan de vrijwilligers). Ze zien er nu weer prachtig uit. Vanaf half oktober hangen  er kopieën van de iconen in de kapelletjes en de originele iconen  zijn opgehangen  in de Pastorie.

 Bijbelcursus voor dummies

Deze wordt drie keer gehouden en start op dinsdagochtend 30 oktober. Pastor Dieteren verzorgt deze ochtenden van 9.30-11.30 uur in de parochiezaal van Wageningen.

 Kinderkoor met Sint Maarten

Op zaterdag 10 november zullen we om zeven uur een viering hebben met het kinderkoor ter ere van St. Maarten. De kinderen worden om vijf uur verwacht, zullen pannenkoeken gaan eten en een lampion maken. Ze moeten wel een lichtje meenemen. Na een tocht door het Mariapark, gaan ze samen met hun ouders en belangstellenden naar de kerk voor het verdere verhaal van St. Maarten.

De volgende dag, zondag 11 november, is er in Renkum een communieviering om 10.00 uur. Er zal dan ook weer een eigen programma voor de kinderen zijn in de pastorie.

 Woensdag 28 november parochieavond in De Pastorie

Het wordt weer tijd om als parochianen samen te praten met Locatieraad, vrijwilligers in onze kerk en eventueel voorgangers over alle activiteiten in Renkum/Heelsum. We kijken terug op het afgelopen jaar en kijken ook vooruit naar de plannen voor het volgende jaar.

 Engelse Christmas Carols.

Op zondag 16 december wordt o.l.v. Wilbert Staal en Christel Gelderman voor het vierde achtereenvolgende jaar een uitvoering gegeven van verschillende beroemde Christmas Carols ’s avonds om 20.00 u in onze kerk in Renkum.
U bent van harte welkom om hiervan te genieten en vast in fijne kerststemming te komen. Als u mee wilt zingen en bereid bent om deze liederen thuis in te studeren, dan kunt u contact opnemen met: Christel Gelderman 
06-40348131 of mailen naar:  mail@christelgelderman.nl

 Opbrengsten collectes e.d. 9 sept.t/m 14 okt. 2018

onderhoud eigen kerk                                                                                      358,40

kaarsengeld                                                                                                     1024,21

extra collecte:  Hulpdienst voor elkaar                                                             75,50

                               Pax                                                                                     112,45

                               Voedselbank                                                                       62,15

                               Missie                                                                                107,65

                               St. Talent                                                                              44,00

bedevaarten                                                                                                     155,45

uitvaarten                                                                                                         319,27

kasgeld                                                                                                           207,15

Totaal                                                                                                €           2358,32

 De volgende TitusBreed zal verschijnen vóór het weekend

van 15/16 december 2018.

Wilt u iets insturen voor de uitgave van TitusBreed of voor dit inlegvel, dan graag  op het volgende mailadres:

uiterlijk vrijdag 30 november vóór 18.00 uur

hans@gelderman.nu