Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Inlegvel TitusBreed  Veertigdagentijd 2018 

Eerste Heilige Communie  Renkum-Heelsum

 Beste ouders,
In het voorjaar 2018 start weer de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Als uw kind in groep 4 of hoger van de basisschool zit kan het deelnemen aan de voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie. Zie voor verdere gegevens de TitusBreed.

Graag zo spoedig mogelijk opgeven:Mirjam Schilder (email: mirjam@familiezweers.nl telnr 0317-316832)Als u meer informatie wenst, kunt u ons bellen of mailen.
Na opgave krijgt U een officiële aanmeldformulier.

Opbrengsten collectes e.d. 17 november t/m 26 december 2017

 Onderhoud eigen kerk                                                                 995,84
Kaarsengeld                                                                               1467,82
Extra collectes: 19/11                                                                   107,98
                               03/12                                                             153,65
                               17/12                                                             105,35
                               24/12                                                             119,94
                               24/12                                                             312,98
Uitvaarten                                                                                    158,13
kasgeld                                                                                        236,04
cashgeld kerstmarkt                                                                  1030,00

Totaal             
                                                                   €     4687,73

 De totale opbrengst van de kerstmarkt 2017 is een geweldig resultaat, nl  €  8250,00

 Informatieavond over uitleen Mariabeeld
op 15 februari 2018 in de Pastorie te Renkum
 

Prof. dr. J.B Oosterman van de Radboud Universiteit in Nijmegen gaat in de periode 12 oktober 2018 - 7 januari 2019  een expositie organiseren over Maria van Gelre in het museum Valkhof in Nijmegen. Hij is hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Omdat Maria van Gelre in 1406 en 1407 op bedevaart is geweest naar het Mariabeeld in Renkum, wil hij graag het Mariabeeld deel laten uitmaken van de expositie. Naast het Mariabeeld zal het Gebedenboek, gemaakt in opdracht van Maria van Gelre, deel uitmaken van de expositie.  
Op 15 februari a.s. kunt u hierover meer te weten komen op de informatieavond in de Pastorie. Zeer de moeite waard voor ieder met een warm hart voor ons Mariabeeld.
Een meer uitgebreid artikel hierover kunt u lezen in de TitusBreed van februari/maart 2018.

Collectes in de komende weken

 4 februari of 11 februari

De maatschappij is niet altijd behulpzaam voor mensen die de weg niet weten, of die pech hebben. Daarom zitten er in de gemeente Renkum ongeveer 240 mensen in de schuldhulpverlening. Bij meer dan de helft van die mensen komt dat door hoge zorgkosten of door plotselinge inkomensdaling. Daardoor zijn er mensen in onze parochie die af en toe in acute geldnood zitten, zodat ze geen eten kunnen betalen, en die niet op hun familie kunnen terugvallen. Caritas kan dan boodschappen voor ze doen.

Daarvoor collecteren we vandaag. 

14 februari (Aswoensdag)– vastenaktie

 18 februari – vastenaktie

 4 maart
Zoals u weet is er achter onze kerk een rozenkranspark waar mensen tot rust kunnen komen, en waar prachtige iconen hangen. Om een paar bankjes te kunnen plaatsen, en om te zorgen dat het Rosarium mooi blijft, vragen we uw bijdrage. 

18 maart
Vandaag collecteren we voor de vereniging Derik. Zoals u weet heeft de oorlog in Syrië sinds 2011 vele slachtoffers geëist: daklozen, weduwen, weeskinderen, mensen zonder voedsel. Vereniging Derik is sindsdien bezig met het steunen van de christelijke mensen in Syrië uit verschillende gebieden. Derik doet zijn best de slachtoffers van de oorlog te helpen, maar ze vinden zelf dat ze niet genoeg mensen kunnen helpen. Daarom hebben ze uw steun nodig.

Concert: “Ein Deutsches Requiem” van Brahms
                  Zondag 25 februari 2018 in Renkum

Op zondag 25 februari leiden Christel Gelderman en Wilbert Staal de scratch van het Deutsches Requiem van Brahms. Op die dag studeren een groot aantal zangers aan deze imposante muziek om die 's avonds voor publiek uit te voeren samen met een pianist, een paukenist, sopraan Maria João Carmo en bas Joep van Geffen. Aansluitend om 20.00 uur het concert in deze kerk.
Kerk open om 19.45 uur.                       Entree € 10,00

 Actie Kerkbalans

 U heeft allen een brief thuis gekregen van het parochiebestuur en daarbij ook een brief van onze Locatieraad.Daarin stond een dringend verzoek om bij te dragen aan uw kerk. Uw kerk draait voor een overgroot deel op de werkzaamheden van de vrijwilligers (zie wat zij allemaal doen in het vorige inlegvel) die allemaal zonder uitzondering kosteloos werken. Maar uw kerk maakt ook vele kosten aan onderhoud van het gebouw en de inventaris, verwarming en verlichting, aan het verzorgen van vieringen, aan uitvaarten, bedevaarten in ons geval, huwelijksvieringen, e.d.
Willen wij als kerkgemeenschap met onze mooie kerk blijven bestaan de eerstvolgende jaren, dan zullen er ook de nodige financiën binnen moeten komen.Je hoort vaak de opmerking dat het allemaal naar Wageningen gaat, maar dat is niet zo. De gelden die bij ons binnenkomen zijn ook allemaal bestemd voor ONZE kerk in Renkum.Elke bijdrage is van harte welkom en wordt besteed aan de instandhouding van onze mooie Mariakerk
Alvast weer heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Vastenactie 2018

 Dit jaar zullen wij ons richten met onze parochie op Mbala, een district in het uiterste noorden van Zambia, een van de armste districten. De zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria die in dit gebied werkzaam zijn zullen uw steun heel goed kunnen gebruiken om de door hiv getroffen mensen in de sloppenwijken te verzorgen.Bijgesloten bij deze uitgave van TitusBreed is een envelop met een folder over dit project en een envelop om hierin uw geldelijke bijdrage of een incassomachtiging te doen. Deze envelop kunt u afgeven in de collecteschaal op de zondagen of in de gesloten brievenbus aan de Pastorie.

 Poppentheater ‘Het mysterie van de moestuin’

 De PKN kerken van Renkum/Heelsum hebben voor 11 maart 15:00 een Poppentheater uitgenodigd. Carla Vis komt met haar gezelschap Poppenenmeer. De voorstelling heet ‘Het mysterie van de moestuin’. Het mysterie van het leven komt van de Heer God. Dingen gaan vaak fout, maar bij God mogen we altijd opnieuw beginnen, zoals de natuur elk jaar weer opnieuw tot bloei komt. Een mooi programma met muziek, belichting en geluidseffecten. Voor iedereen van 4 jaar en ouder. Van harte welkom! Locatie: Utrechtseweg 93, Renkum. De toegang is vrij. Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Met vriendelijke groet
Leendert Jan van Lingen

De volgende TitusBreed zal verschijnen vóór het weekend van 24/25 maart 2018 (Pasen 2018)
Wilt u iets insturen voor de uitgave van TitusBreed of voor dit inlegvel (eventueel met een duidelijke foto of tekening), dan graag  uiterlijk vrijdag 9 maart 2018 vóór 18.00 uurop het volgende mailadres:

hans@gelderman.nu