H. Willibrordus

 

H. Willibrordus staat op de pilaar links voor

H. Willibrordus, geboren 658, overleden 7 november 739

H. Willibrordus wordt de apostel van de Benelux genoemd.      

 

Leven
Willibrordus, die in Northumbria geboren werd als zoon van godvruchtige en pas bekeerde ouders, werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon. Op zijn 20ste verkoos Willibrordus te vertrekken naar het "eiland der Heiligen", naar Ierland. In het klooster van Rathmelsigi werd hij in 688 tot priester gewijd. 
In 690 reist hij met twaalf gezellen, naar Friesland om het voorbeeld te volgen van Jezus Christus die rondtrok om zijn blijde boodschap te verkondigen.

Toen
hij na twee moeilijke reizen naar Rome in 695 door Paus Sirgius tot aartsbisschop der Friezen werd gewijd, waarbij Utrecht zijn zetel werd. Door de aanbeveling van Pepijn kreeg Willibrordus van de Frankische adel een grote hoeveelheid landgoederen geschonken, en bouwde daarmee heel wat kerken en kloosters. Door een schenking van het landgoed van Irmina, de abdesse nabij Trier, was Willibrordus in staat om het klooster in Echternach te stichten, de plaats waar hij graag zijn missietochten voorbereidde. Willibrordus stierf op 81-jarige leeftijd, en werd op eigen verzoek in Echternach  begraven.

Verering
Al gauw na zijn dood werd hij daar als heilige vereerd. Zijn graf groeide uit tot pelgrimsplaats.
Elk jaar
op de dinsdag na Pinksteren vindt in Echternach een processie plaats.
D
e Willibrordsputten en bronnen  worden bezocht ter genezing van zenuwaandoeningen, vooral die van kinderen.
Zijn feestdag is 7 november.

Patroon- en beschermheilige
Paus Pius XII riep hem in 1939 uit tot patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

Wetenswaardigheden
Ook in onze streek is hij rond getrokken daardoor is bij ons in Renkum een Willebrordweg.