H. Theresia van Lisieux

 

H. Theresia staat rechts achter bij de ingang

Theresia van Lisieux, geboren 2 januari 1873, overleden 30 september 1897.

Leven
Ze werd als Thérèse Martin geboren in Alençon. Op haar tiende werd ze ernstig ziek totdat het Mariabeeld boven haar bed naar haar glimlachte, waarna ze volledig genas. Al op jonge leeftijd voelde ze dat het haar roeping was God te dienen.  Ze besloot in te treden bij de orde van de Ongeschoeide Karmelietessen in Lisieux (Normandië).

 

Op haar vijftiende trad zij met speciale toestemming van paus Leo XIII daadwerkelijk in bij de orde. In 1890 deed zij haar professie en in 1893 kreeg zij de zorg over de novicen toebedeeld. In 1896 werd tuberculose bij haar geconstateerd. Ze stierf op 24-jarige leeftijd aan de ziekte.

Verering
Op 29 april 1923 werd Theresia zalig verklaard. Haar heiligverklaring volgde op 17 mei 1925. In 1997 werd Theresia, als derde vrouw in de geschiedenis, door paus Johannes Paulus II t
ot kerkleraar uitgeroepen.

Aan de rand van de stad Lisieux is ter ere van Theresia een enorme basiliek gebouwd, die door vele pelgrims en toeristen wordt bezocht.

Haar feestdag is op 1 oktober.

Patroon- en beschermheilige
Ze werd de patrones van missionarissen en het missiewerk. Ze is ook patrones van Frankrijk.

Wetenswaardigheden
Haar leven is in verschillende boeken beschreven. Een bekende uitspraak van haar is: "Ik wil het rozen [=zegeningen] laten regenen op aarde". Daarom wordt ze afgebeeld als karmelietes met rozen in de hand.