H. Liduina van Schiedam

 

H. Liduina staat links op de middenpilaar

 

Heilige Liduina van Schiedam, geboren 18 maart 1380 te Schiedam, overleden 14 april 1433 te Schiedam, vaker Sint Liduina, ook Lidwina of Liedewij genoemd.

Leven
Na een val op het ijs op 15-jarige leeftijd raakte zij verlamd en bleef zij voor de rest van haar leven, 38 jaar lang, aan bed gekluisterd. Zij maakte grote indruk op de vele bezoekers die zij kreeg en vooral chronisch zieken voor wie zij een grote troost was. Na haar overlijden werd haar graf eeuwenlang door vele pelgrims bezocht.

Verering
Op 14 maart 1890 werd Lidwina door Paus Leo XIII Heilig verklaard.
Haar feestdag is op 14 juni.

Patroon- en beschermheilige
Lidwina is patrones van de chronisch zieken en de bekendste Nederlandse heilige.
Haar naam leeft voort in vele Schiedamse instellingen