H. Isidorus van Sevilla

 

H. Isidorus staat rechts op de middenpilaar

 

Isidorus van Sevilla , geboren 560, overleden 4 april 636.

Leven
Isidorus was de zoon van ene Severianus en Theodora en leefde in Spanje in de vroege Middeleeuwen. Hij volgde zijn broer Leander op als aartsbisschop van Sevilla. Isidorus was bisschop in de roerige tijd na de val van het Romeinse Rijk. Hij probeerde de Spaans-Gotische cultuur met de overgeleverde cultuur van het Romeinse Rijk en de christelijke leer te combineren. Hij nam prominent deel aan het concilie van Sevilla in 619 en het concilie van Toledo in 633. Tijdens het laatste concilie richtte hij seminaries op bij de Spaanse kathedralen. Grieks, Hebreeuws en de vrije kunsten stelde hij daarbij verplicht, terwijl r
echten en medicijnen door hem aangemoedigd werden. Hij is daarmee verantwoordelijk voor het niet verloren gaan van de klassieke kennis in Spanje. Isidorus was een wonder van geleerdheid in de tijd dat hij leefde.

Verering
Isidorus werd heiligverklaard in 1598. In 1722 werd hij verheven tot kerkleraar.
Zijn feestdag is 4 april.

Patroon- en beschermheilige
Isidorus is  de patroon van de boeren en de beschermheilige van de catalogus, de encyclopedie en het internet.