H. Antonius van Padua

 

H. Antonius staat links achter bij de ingang

De Heilige Antonius van Padua , geboren 1195 te Lissabon, overleden 13 juni 1231.

 

Leven
Hij werd in 1212 tot priester gewijd en sloot zich aan bij de Minderbroeders(Fransicanen). Hij trok naar Noord-Afrika om daar het Christelijke geloof te verspreiden onder de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en ItaliŽ. Veel gelovigen vonden door zijn toedoen de "juiste" weg terug. Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij theologie aan zijn medebroeders. Hij stierf in 1231 en werd nog geen jaar later door Paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij tot kerkleraar uitgeroepen. 

Aanroepen
In katholieke kringen wordt Antonius aangeroepen om verloren zaken terug te vinden. Zijn feestdag is 13 juni.

Patroon- en beschermheilige
Hij is de patroonheilige van de Franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en
patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts.

Wetenswaardigheden
De teunisbloem is naar hem vernoemd omdat die rond zijn naamdag (13 juni) bloeit.