Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

De leden van de gebedskring van Onze LIeve Vrouw van Renkum bidden in de Mariakapel 
elke zaterdagochtend het rozenkransgebed. U bent ook van harte welkom!  
Uw opgegeven intenties worden dan meegenomen in het gebed.

                           Hieronder kunt u ook de intentie digitaal opgeven

Het Noveengebed: 
                 Gedenk, O Zoete Lieve
                 Vrouwe van Renkum, uw
                 onuitsprekelijke macht op
                 het aanbiddelijk Hart van
                 uw goddelijke Zoon, en
                 verleen ons, zo smeken
                 wij u, de gunsten die wij
                 u verzoeken.......... : neem

                 onze gebeden welwillend

                 aan en gewaardig u, ze te
                 verhoren. Door dezelfde
                 Jezus Christus onze Heer.
                 Amen.
                 Onze Lieve Vrouw van
                 Renkum, bid voor ons.
                 Moeder van Toevlucht,
                 bid voor ons.