Wat is een bedevaart?  Bedevaart naar  Renkum: wat is er te zien?  Wat is er te doen?  Bedevaarten 2019 Hoe stelt u uw eigen Bedevaart naar Renkum samen?  Hoe zijn de bedevaarten naar Renkum ontstaan?  Uit het (foto) archief

Bedevaarten naar Renkum: wat is er te zien?

Het bedevaartsoord van Maria te Renkum heeft drie bezienswaardigheden. Het eerste en belangrijkste is het middeleeuwse Mariabeeld. Het tweede is de mooie kerk waarin het beeld zich bevindt. Het derde is Rosarium Mariae, het park dat enige jaren geleden is aangelegd. 

Het Mariabeeld
Het Mariabeeld in Renkum is vermoedelijk gemaakt rond 1350. Het beeld laat Maria zien met een staande Jezus op haar schoot. Het beeld is bijna uit één stuk eikenhout gemaakt. De stijl van deze tronende Madonna past het beste volgens sommige wetenschappers bij de Maaslandse stijl. Dit blijkt volgens hen uit de draperie-stijl en de verfijnde vormgeving. Anderen typeren het beeld als Neder-Rijns. De manier waarop Maria het kindje vasthoudt en de gelaatsuitdrukkingen kenmerken deze stijl. 

Het Mariabeeld staat op de lijst van Waardevol Beschermd Cultuurbezit. De naam van dit Mariabeeld is ' Maria als zetel der Wijsheid, de Sedes Sapientiae'.

Het beeld stond in de Middeleeuwen in een kapelletje en later in een klooster in de uiterwaarden van Renkum nabij het Renkums Beekdal. Het trok destijds al vele pelgrims, omdat het de faam had van wonderlijke gebedsverhoringen bij bedevaarten. In de tijd van de Reformatie moest het voor de beeldenstorm in veiligheid gebracht worden, eerst in Wageningen, later in Utrecht. In 1928 kreeg het Mariabeeld op feestelijk wijze onder belangstelling van duizenden mensen weer haar plaats in Renkum. Nu staat dit Mariabeeld in de kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, Utrechtseweg 1, Renkum.

De Kerk
De parochiekerk te Renkum is in 1923 in neogotische en expressionistische stijl gebouwd door de architect Jos Cuypers (1861-1949). Jos Cuypers is bekend als architect van de Amsterdamse effectenbeurs, de katholieke kathedraal van Haarlem en vele andere kerken. Hij was de zoon van de beroemde Pierre Cuypers, architect van het Rijksmuseum,  het Centraal Station te Amsterdam en vele kerken.

De kerk heeft kleurrijke gebrandschilderde ramen waarop de twaalf apostelen afgebeeld zijn. Deze ramen zijn gemaakt door de bekende Joep Nicolas uit Roermond.

Er zijn ook stijlvolle beelden van heiligen te zien, die door de jaren heen aan de kerk zijn geschonken.  Bijvoorbeeld de R.K. Fabrieksarbeidersbond schonk in 1925 het beeld van de heilige Willibrordus. Het beeld van de heilige Theresia van Lisieux uit 1942 is een voorbeeld van een schenking van iemand die onbekend wilde blijven. De toenmalige parochie schonk zelf in de jaren 20 tot jaren 60 ook enkele beelden. Het beeld van Gerardus Majella uit 1954 is daar een voorbeeld van.

Het Rosarium Mariae
Enkele jaren geleden is achter de kerk opnieuw een bedevaartspark ingericht door vrijwilligers: het Rosarium Mariae. Rosarium Mariae betekent: Rozenkrans of Rozentuin van Maria. Langs een wandelpad staan 20 kleine kapelletjes met afbeeldingen van de z.g. ‘Geheimen van de Rozenkrans’, d.w.z. 20 gebeurtenissen uit het leven van Maria en Jezus. De afbeeldingen zijn uitgevoerd in verschillende technieken zoals mozaïekwerk, icoon-schilderwerk, reliëfs in keramiek. Het wandelpad is rolstoelgeschikt gemaakt. Over  dit wandelpad worden processies gehouden, maar men kan er ook alleen mediteren of de rozenkrans bidden. Het is altijd toegankelijk, via de poort aan de rechterzijde op het kerkplein. Op 27 mei 2012 is het Rosarium Mariae geopend door burgemeester J.P. Gebben van Renkum en mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop Aartsbisdom Utrecht, die het daarna inzegende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maria altaar

 


Kerk binnen

 


Opening park Rosarium Mariae

 


 kapelletjes

 

Informatie over Rosarium Mariae klik hier

Beelden in onze kerk, klik hier

Gebrandschilderde ramen op het priesterkoor, klik hier