Wat is een bedevaart?  Bedevaart naar  Renkum: wat is er te zien?  Wat is er te doen?  Bedevaarten 2019 Hoe stelt u uw eigen Bedevaart naar Renkum samen?  Hoe zijn de bedevaarten naar Renkum ontstaan?  Uit het (foto) archief

Wat is een bedevaart?

Het woordenboek van Dale vermeldt bij een bedevaart: het is een 'reis (meestal te voet) naar een heilige plaats, al biddende en om daar te bidden, met name om een gunst af te smeken of als boetedoening'. Bedevaartgangers zijn mensen die naar een plaats gaan  waar bijvoorbeeld een heilige geleefd heeft of begraven is, of  waar een bijzondere gebeurtenis plaatsvond. Zij bidden daar, vragen om steun, doen een 'bede' of een 'intentie'. Het woord 'vaart' is Oudnederlands voor 'tocht' of 'reis'.  Een ander woord voor een bedevaartganger is een pelgrim.

In de katholieke kerk zijn er internationale bedevaartplaatsen zoals: Banneux in BelgiŽ; Kevelaer in Duitsland; Lourdes in Frankrijk; Santiago de Compostella in Spanje; de graven van de apostelen Petrus en Paulus in Rome. 

In Nederland zijn meerdere bekende katholieke bedevaartplaatsen: Den Bosch (NB), Handel (NB), Heilo (NH), Kapel in 't Zand (L), Roermond (L), de Martelaren van Gorkum (ZH). Boven de grote rivieren is Renkum een bedevaartsoord met een lange historie. Historische bronnen vermelden bedevaarten naar een bijzonder Mariabeeld in Renkum al in eind 14e eeuw.

 

 

 

 

 


Bedevaartplaats Lourdes in Frankrijk


Maria van Renkum