Wat is een bedevaart?  Bedevaart naar Renkum: wat is er te zien?  Wat is er te doen?  Bedevaarten 2019 Hoe stelt u uw eigen Bedevaart naar Renkum samen?  Hoe zijn de bedevaarten naar Renkum ontstaan?  Uit het (foto) archief

Wat is er te doen?

Wij organiseren jaarlijks vijf bedevaarten in Renkum. Daarnaast kunt u individueel of in groepsverband een programma voor uw bedevaart samenstellen..

De vijf bedevaarten waarvoor wij een programma organiseren zijn:

 • Bloesembedevaart;
 • Mariabedevaart – Ziekenbedevaart;
 • Sacramentsdag;
 • Maria Ten Hemelopneming 15 augustus;
 • Gelderse Bedevaart.

Bloesembedevaart
De Bloesembedevaart vindt in het voorjaar plaats, in de maand april of mei. De naam van deze bedevaart komt van de bedevaarten die voor de Tweede Wereldoorlog door parochies uit de Betuwe georganiseerd werden. De gelovigen uit de Betuwe kwamen om zegen voor de bloesem in de fruitteelt in hun streek.

Tegenwoordig is deze bedevaart speciaal gericht op kinderen: kinderen die hun eerste Communie doen samen met hun ouders, vrienden en familie. Maar iedereen is natuurlijk welkom.

Het programma bevat o.a.:.

 • Een korte gebedsdienst;
 • Een rondgang door het processiepark.

Na afloop is er een kinderactiviteit met wat te drinken.  Voor de ouders en andere volwassenen staat er een kopje koffie klaar.

Mariabedevaart – Ziekenbedevaart
Deze bedevaart is speciaal gericht op zieken en gehandicapten. Vandaar de naam 'Ziekenbedevaart'. In de kerk worden de banken voor hun komst speciaal verwijderd, zodat er voldoende ruimte is voor bedden en rolstoelen. Jaarlijks nemen ongeveer  honderd mensen en hun begeleiders deel.  Deze bedevaart vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand mei, tenzij deze dinsdag onmiddellijk na 2e Pinksterdag valt, dan wordt hij een week vervroegd.

De organisatie zorgt voor een dagprogramma met de volgende onderdelen:

 • Eucharistieviering;
 • Persoonlijke ziekenzegen;
 • Lunch;
 • Bloemenprocessie;
 • Mariahulde door kinderen van de Don Boscoschool;
 • Een lof: een plechtig gezongen gebedsdienst.

Deze dag kent deelnamekosten met aanmelding vooraf. Dit in verband met de lunch en dergelijke.

Sacramentsdag in juni
Sacramentsdag is een feest ter ere van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Het feest werd ingesteld door paus Urbanus IV in 1264 en wordt tegenwoordig op de tweede zondag na Pinksteren gehouden. Het valt dus bijna altijd in juni, soms in mei. Sacramentsdag is een feest waarop we God danken voor zijn aanwezigheid onder ons door het heilig Sacrament van het Lichaam van zijn Zoon.

Het programma in Renkum op de zondagmiddag bevat:

 • Een lof: een plechtig gezongen gebedsdienst;
 • Een processie met het Sacrament door het park;
 • Ontmoeting;
 • (Soms wordt er ook gelegenheid tot stille aanbidding geboden na de processie).
 • Een plechtige eucharistieviering;
 • Een lichtprocessie (processie met kaarsen) door het Rosarium Mariae.

 

 

 

 

 


Ontmoeting


Rondgang door het park

Maria ten Hemelopneming 15 augustus
Maria ten Hemelopneming is een kerkelijke feestdag op 15 augustus die in vele landen wordt gevierd. Naar dit feest is de kerk in Renkum vernoemd, het is een van de belangrijkste Mariafeesten. We vieren op die dag dat Maria, na haar aardse leven, ten hemel is opgenomen. De opneming van Maria ten Hemel, als eerste en voornaamste van alle heiligen en gelovigen, is een teken van hoop voor alle gelovigen, dat wij door Jezus, haar Zoon, ook kunnen komen waar Zij nu is.

Het wordt in Renkum gevierd op de avond van 15 augustus (soms op de vooravond, 14 augustus) met:

 • Een plechtige eucharistieviering;
 • Een lichtprocessie (processie met kaarsen) door het Rosarium Mariae.

Gelderse Bedevaart in oktober
Maria van Renkum wordt ook bezongen als ‘Koningin van Gelderland’.  Zo wordt er al weer verschillende jaren een Gelderse bedevaart in Renkum gehouden. Deze jaarlijkse bedevaart is in het bijzonder gericht op de bewoners van Gelderland en wordt  georganiseerd door de  Gebedskring van O.L.V. van Renkum. Omdat de maand oktober naast de maand mei ook een Mariamaand is, wordt deze bedevaart in oktober gehouden, meestal op de derde zondag. Belangrijke onderdelen in het dagprogramma zijn:

 • Een bloemenhulde;
 • Het rozenkransgebed;
 • Een eucharistieviering;
 • Een lof: een plechtig gezongen gebedsdienst;
 • Uitstelling Allerheiligste Sacrament.


Gelderse Bedevaart