Wat is een bedevaart?  Bedevaart naar  Renkum: wat is er te zien?  Wat is er te doen?  Bedevaarten 2019 Hoe stelt u uw eigen Bedevaart naar Renkum samen?  Hoe zijn de bedevaarten naar Renkum ontstaan?  Uit het (foto) archief

Hoe zijn de bedevaarten naar Renkum ontstaan?

Historische bronnen spreken van bedevaarten naar een Mariabeeld in een kapelletje in de uiterwaarden van Renkum  eind 14e Eeuw. Eerst in een kleine kapel, later in een klooster. Nabij het eerste stoplicht wanneer je Renkum binnenkomt vanuit Wageningen stond een vrouwenklooster. Het klooster beschikte over gebouwen en omliggende gronden o.a in de Renkumse uiterwaarden en in het Renkums Beekdal. 

Met de kerkhervormingen in de 16e Eeuw, de reformatie rond 1580, weken de zusters uit naar een klooster in Wageningen (omgeving Wageningen centrum Conventplein). Ook het Mariabeeld vertrok uit Renkum. In de daaropvolgende eeuwen was het lange tijd onbekend waar het beeld gebleven was. Eind 19de eeuw werd het teruggevonden.   Maar het duurde tot in de jaren twintig van de vorige eeuw voordat het Mariabeeld weer terug in Renkum kwam.

In 1928 lukte dit eindelijk. Sinds dat jaar volgde in de jaren dertig van de vorige eeuw allerlei bedevaarten uit verschillende delen van Nederland naar Renkum. Er waren bedevaarten uit de Betuwe, uit Wageningen, uit Arnhem, en zelfs uit Amsterdam.

Tijdens de evacuatie van Renkum in de tweede wereldoorlog verdween het beeld opnieuw uit Renkum. Op het laatste nippertje werd het beeld in veiligheid gebracht. Na de tweede wereldoorlog zijn tot in de jaren vijftig bedevaarten gehouden. Daarna liep het terug. De jaarlijkse Mariabedevaart Ziekenbedevaart in mei stamt nog uit die tijd.

 


Deze kapel stond vroeger (1935) in het park achter de kerk

 

 


Fundering oude O.L.V. klooster


Aankomst pelgrims uit de Betuwe met het pontveer (1929)


Aankomst  pelgrims uit Arnhem met de boot in Renkum (1929)