Wat is een bedevaart?  Bedevaart naar  Renkum: wat is er te zien?  Wat is er te doen?  Bedevaarten 2019 Hoe stelt u uw eigen Bedevaart naar Renkum samen?  Hoe zijn de bedevaarten naar Renkum ontstaan?  Uit het (foto) archief

Bedevaarten in 2019 te Renkum

Al in 1380 wordt de H. Maagd Maria door een bijzonder Mariabeeld in Renkum vereerd. Na de Reformatie in 1580 volgde voor het beeld een aantal eeuwen van een anoniem bestaan.  In 1928 eeuw keerde het beeld terug naar zijn oorspronkelijk plaats; Renkum. Het staat sindsdien in de RK kerk O.L.V. ten Hemelopneming aldaar. Deze terugkeer is tot op de dag van vandaag aanleiding voor jaarlijkse bedevaarten

In 2019 worden door de werkgroep Bedevaarten van de parochie Z. Titus Brandsma de volgende bedevaarten in Renkum georganiseerd. De eerste is de Bloesembedevaart op zondag 12 mei 2019 om 15.00 uur. Deze bedevaart richt zich op ouders en schoolgaande kinderen. Kinderen die hun eerste communie doen worden speciaal uitgenodigd. Iedereen brengt een bloesemtak mee. Na een korte viering in de kerk is er een processie door het park, dat achter de kerk gelegen is. Dit park draagt de naam 'Rosarium Mariae'. Centraal staan daarbij de rozenkransmysteriŰn, die het verhaal van Jezus en Maria in 20 afbeeldingen vertellen. De deelnemers dragen bloemtakken mee en leggen deze daarna bij het Mariabeeld in de kerk neer. Na afloop van de processie is er ontmoeting met koffie en thee. Voor de kinderen is er een frisdrankje en een prijsvraag met leuke prijzen. 

De Maria/ziekenbedevaart is traditiegetrouw op de laatste dinsdag in de maand mei. Deze bedevaart vond voor het eerst plaats in 1956. Op dinsdag 28 mei 2019 wordt deze dan ook voor de 63e keer gehouden. Pastoor Henri ten Have zal dan voorgaan in de Eucharistieviering en in het plechtig Lof van deze Maria/Ziekenbedevaart. Ook andere pastores zullen aanwezig zijn. De organisatie stelt zich op deze dag al jaren in op het ontvangen van zieken, personen die bedlegerig of slecht ter been zijn, maar ook senioren. Daarnaast is iedereen welkom. Het programma van de 63 ste Maria/ziekenbedevaart start om 10.30 uur. Voor koffie en lunch wordt gezorgd. Deelnemers kunnen zich opgeven bij onderstaande persoon.   

 Op zondag 23 juni 2019 wordt Sacramentsdag gevierd. Het programma begint om 10.00 uur met een Eucharistieviering. Daarna is er de Sacramentsprocessie met het Heilig Sacrament door het park (het 'Rosarium Mariae') achter de kerk. Na afloop is er ontmoeting met koffie en thee, met een frisdrankje voor de kinderen.

Het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming wordt dit jaar gevierd op donderdagavond 15 augustus 2019 om 19.00 uur met een Eucharistieviering in de kerk en een lichtprocessie (met kaarsen) door het park Rosarium MariŠ. Bisschop Mgr. H.W. Woorts zal dan voorgaan.

        In de Maria-maand oktober vindt de Gelderse Bedevaart plaats op 20 oktober  2019 om 14.00 uur. Deze bedevaart sluit het aanbod van bedevaarten in 2018 af waaraan u kunt deelnemen. U bent van harte welkom in het groene dorp Renkum aan de Veluwezoom in Gelderland.

Zoekt u een bestemming voor een groepsactiviteit of meditatie in de vorm van een bedevaart? U bent van harte welkom om in Renkum met een groep of individueel op bezoek te komen. Mogelijkheden voor een passend programma kunt u vooraf bespreken.

Informeer bij programmaco÷rdinator: Leny Lotgerink
E: l.
lotgerink@outlook.com
T: 0317 - 318362

Voor meer achtergrondinformatie over bedevaarten en mogelijkheden kijk op: www.mariavanrenkum.nl

 

foto: Bedevaart 2016 te Renkum, Maria ten Hemelopneming